Hansh

Sgwrs a malu awyr gan griw Hansh

About the show

Criw Hansh (ac ambell westai arbennig) yn trafod rhai o'r pynciau a fideos diweddaraf.

Hansh on social media

Episodes

 • Calan Gaeaf Gareth a Rhys

  29 October 2019  |  49 mins 18 secs

  Mae'n wythnos Calan Gaeaf! Dyma Gareth yr Orangutan a Rhys Gwynfor i drafod diwrnod mwya sbwci y flwyddyn!

 • Dreigiau Digartref (Osian a Geraint)

  18 October 2019  |  46 mins 36 secs

  I gyd fynd efo'n ffilm 'Dreigiau Digartref' dyma podcast diweddara HANSH, lle mae Geraint Iwan yn sharad efo Osian Lloyd, a oedd yn chwarae dros Gymru yng Ngwpan Digartrefedd Y Byd.

 • Iawn Jonis?....Y Podlediad

  15 October 2019  |  28 mins 14 secs
  ffraid, gum clinig, iechyd rhyw, sam, sti

  Iawn Jonis? Meddwl bod chi’n gwbod bob dim am iechyd rhyw? Faint o STIs chi’n gallu enwi? Chi’n mynd am check-up yn rheolaidd? Yn y podledid hwn ma’ Ffraid yn sôn wrth Sam am ei anturiaethau diweddar i weld faint ma’ bobl ifanc Cymru yn gwbod am iechyd rhyw. Ma’ nhw’n trafod be i ddisgwyl yn y GUM clinig, pam bod e ddim yn embarrassing i gael check-up ac ar ôl i chi gal eich testio pam fod cael STI ddim yn ddiwedd y byd.
  RHYBUDD - Mae’r podlediad hwn cynnwys iaith gref a thrafodaeth am ryw allai fod yn anaddas i blant.

 • Ffanibowan: Amser 'Na O'r Mislif

  9 September 2019  |  31 mins 9 secs
  ffanibowan, gwyrdd, heledd watkins, mari elin jones, mislif

  Ma’ Ffanibowan yn ôl a’r tro hwn maent am drafod y diafol yn dod am de, cyfnod y blodau a mis baner Siapan. Ma’ Heledd a Mari Elin yn trafod pob peth mislifaidd: Pam mae cymaint o dabŵ o amgylch siarad am y mislif? Beth chi’n neud os chi’n ‘Steddfod heb y cynnyrch cywir? Sut mae bod yn wyrdd yn ystod yr amser ‘na o’r mis? Mae’r ddwy yn rhannu profiadau personol, ffeithiau ysgytwol ac yn trafod y cynnyrch ecogyfeillgar diweddaraf i’r rhai ohonom sydd ddim am niweidio’r blaned.

 • Eistwebfod 2019 gyda Aled ac Adam

  5 August 2019  |  32 mins 56 secs
  adam gilder, aled illtud, eisteddfod digidol, eistwebfod, meme

  Yn (beth sy'n debygol o fod) y podlediad eisteddfod llwyr ddigidol gyntaf erioed, ma’ Aled Illtud ac Adam Gilder yn agor gatiau Eistwebfod 2019. Y rhyngrwyd a’r cyfryngau cymdeithasol fydd eu maes, pafiliwn a’u horielau; a ma’ nhw'n rhoi croeso cynnes Cymreig i’r memes mwyaf dank a chynnwys mwyaf fiery y byd digidol.
  RHYBUDD - Yn cynnwys iaith gref a themâu sydd yn anaddas i blant.

  Is (what's likely to be) the first ever digital eisteddfod podcast, Aled Illtud and Adam Gilder open the gates of Eistwebfod 2019. The internet and social media are their maes, pavilion and galleries; and they’ll be giving a warm Welsh welcome to the dankest memes and the most fiery content in the digital world.

 • Cymru Wyllt: Mari a Geraint

  22 July 2019  |  32 mins 17 secs
  ailwylltio, amgylcheddol, cymraeg, dad-ddofi, ffilm, geraint iwan, hansh, mari huws, podcast, podlediad, rewilding, s4c

  Geraint Iwan sy'n holi Mari Huws, y ffilmwneuthurwr ifanc, sydd yn trafod y ffilm ddogfen newydd Wythnos Yng Nghymru Wyllt.

 • Clwb 26-30 Mir a Tom: Mooncups, Mêl a Malu Cachu

  10 July 2019  |  32 mins 39 secs
  enwau babi, glastonbury, green man, love island, miriam isaac, penblwydd, priodas, tafwyl, tomos dafydd

  Croeso i Glwb 26-30 Mir a Tom! Yn y podlediad hwn bydd Tomos Dafydd a Miriam Isaac yn trafod penblwyddi trychinebus, gwyliau cerdd yr haf ac enwau babi rhyfedd. Pam fod Miriam yn cysgu gyda chyfrifiannell? Beth oedd Bryn Terfel yn meddwl o Tomos? A beth sydd yn gyffredin rhwng Love Island a Golden Balls? RHYBUDD: Yn cynnwys rhegi a themâu sydd yn anaddas i blant.

  Welcome to Mir and Tom’s Club 26-30! In this podcast, Tomos Dafydd and Miriam Isaac discuss bad birthdays, this summer’s music festivals and weird baby names. Why did Miriam sleep with a calculator? What does Bryn Terfel think of Tomos? And what do Love Island and golden Balls have in common? WARNING: Contains swearing and themes not suitable for children.

 • Genod Gwaedlyd

  10 June 2019  |  28 mins 18 secs
  gwir drosedd, hanna jarman, mari beard, merched parchus, serial killer, ted bundy, true crime

  Yn y podlediad hwn mae'r Genod Gwaedlyd, Hanna Jarman a Mari Beard, yn trafod serial killers a'r byd gwir drosedd: Pa bodlediadau dyle bod chi’n gwrando arno, pam fod Ted Bundy yn gymaint o sylwhead a pam fod Florida mor weird? *RHYBUDD *- yn cynnwys iaith gref a themâu sydd yn anaddas i blant.

  In this podcast the Genod Gwaedlyd, Hanna Jarman and Mari Beard, discuss serial killers and true crime: Which podcasts should you be listening to, why was Ted Bundy such a sylwhead and why is Florida so weird? WARNING - contains strong language and themes not suitable for children.

 • Elena Cresci: Muay Thai ar y meddwl

  13 May 2019  |  36 mins 37 secs
  elena cresci; miriam isaac; hansh; iechyd meddwl; muay thai; yma o hyd; white collar boxing

  Yn y podlediad hwn bydd Miriam Isaac yn sgwrsio gyda’r newyddiadurwr Elena Cresci am ei siwrnai chwyldroadol o’r ystafell newyddion i’r cylch bocsio Muay Thai. Mae Elena yn sôn am beth yrrodd hi i drawsnewid o nofis dibrofiad i ennill yn y cylch; sut mae bob cic a bob dyrniad yn helpu iddi frwydro salwch meddwl; a’u breuddwyd o gerdded allan i’r cylch i gerddoriaeth Dafydd Iwan!

  RHYBUDD: Yn cynnwys rhegi a themâu sydd yn anaddas i blant.

  In this podcast Cai Morgan chats to journalist Elena Cresci about stepping out of the newsroom and into the Muay Thai boxing ring. Elena discusses what drove her to transform from an inexperienced novice to winning in the ring; how each punch and kick help Elena battle her mental health issues; and her dream of walking out to the ring to the tune of Dafydd Iwan!

  WARNING: Contains swearing and themes unsuitable for children.

 • Esyllt Ethni-Jones yn cyflwyno: Iwan a Rhianna

  25 April 2019  |  22 mins 18 secs
  bethesda, cyflwynydd, esyllt, esyllt ethni-jones, gogs, hansh, port talbot, presenter, s4c, travel programme

  Helo! Iwan Pitts sydd yn holi Rhianna Loren am y cymeriad boncyrs Esyllt Ethni-Jones. Pwy, pam, sut?!

 • HIV, PrEP a Fi....Stori Guto

  9 April 2019  |  27 mins 49 secs
  cai morgan, guto rhun, hansh, hiv, podlediad, prep

  Yn y podlediad hwn bydd Cai Morgan yn sgwrsio gyda Guto Rhun ynglŷn â'i siwrnai o Fachynlleth i Gaerdydd; wrth iddo ddysgu am bwysigrwydd iechyd rhywiol, dod wyneb yn wyneb a HIV a sut mar’ cyffur PrEP wedi newid ei fywyd.

  RHYBUDD: Yn cynnwys rhegi, cyfeiriadau at ryw a themâu sydd yn anaddas i blant.

  Am fwy o wybodaeth am yr hyn sy’n cael ei drafod yn y podlediad, cliciwch yma: http://www.s4c.cymru/cy/cymorth

  In this podcast Cai Morgan chats to Guto Rhun about his journey from rural Machynlleth to the bright lights of Cardiff; as he learns about the importance of sexual health, comes face to face with HIV and talks about how the drug PrEP changed his life.

  WARNING: Contains swearing, sexual references and themes unsuitable for children.

  For more information about the topics discussed in this podcast, click here: http://www.s4c.cymru/en/help

 • Ffwtbol, Rygbi a Llanrwst: Caryl a Geraint a chwestiynau mawr Cymru

  21 March 2019  |  22 mins 8 secs

  Mae Geraint Iwan yn holi Caryl Angharad am y de a’r gogledd, be di chwaraeon cenedlaethol Cymru, David Beckham a char James Bond. Rhybudd – yn cynnwys rhegi.