Hansh

Sgwrs a malu awyr gan griw Hansh

About the show

Criw Hansh (ac ambell westai arbennig) yn trafod rhai o'r pynciau a fideos diweddaraf.

Hansh on social media

Episodes

 • Podcast Lŵp - Elis Derby yn holi Osian Candelas

  6 April 2020  |  16 mins 31 secs
  candeals, cerddoriaeth, covid-19, elis derby, hunan ynysu, osian candelas, osian huw williams, srg.

  Sgwrs rhwng Elis ag Osian Candelas am fywyd yn ystod cyfyngiadau COVID-19.

 • Be di'r Hanes... Iwan a Rhys

  9 March 2020  |  26 mins 13 secs
  cymru, hanes, hansh, iwan-pitts, llywelyn-ein-llyw-olaf, llywelyn-fawr, rhys-iorwerth, s4c

  Iwan Pitts a Rhys Iorwerth sy'n trafod y gyfres Be di'r Hanes.

 • Actio Ambwyti

  5 February 2020  |  36 mins 14 secs
  bywyd actor, geraint rhys edwards, iestyn arwel

  Yw bywyd actor yn siampên, carped coch a minglo 'da selebs i gyd? Neu yw e mwy fel tempio, takeaways a chadw’r cyfrif banc mas o’r coch? Yn y podlediad yma ma'r actorion Iestyn Arwel a Geraint Rhys Edwards yn camu bant o’r llwyfan a thu ôl y llen i drafod realiti’r byd actio.
  RHYBUDD: Yn cynnwys iaith gref a chynnwys sydd ddim yn addas i blant.

 • High & Dry gyda Iwan a Sion

  30 January 2020  |  25 mins 14 secs
  kim hon, reu

  Iwan Fon a Sion Gwyn yn trafod syt mae'r her 'High and Dry' yn mynd!

 • Gweledigaethau 2020

  17 January 2020  |  24 mins 47 secs
  2020, blwyddyn newydd dda, miriam isaac, sam rhys, tomos dafydd

  Blwyddyn Newydd dda a chroeso i bodlediad cyntaf Hansh yn 2020. Be chi’n edrych ‘mlaen ato dros y flwyddyn nesaf? Ymunwch â Miriam, Tom a Sam a’u gweledigaethau am bob dim 2020. Ma’ nhw’n trafod ffilmiau, teledu, Olympics, Euros, Glastonbury a phwy fyddai’n chwarae Miriam mewn ffilm. Ydych chi’n cofio pryd ddaeth yr iPad allan? Neu Pokémon GO? Ma’ nhw hefyd yn edrych nôl ar eu hoff a’u cas bethau o’r ddegawd ddiwethaf a beth i’w ddisgwyl o’r ddegawd newydd sbon. RHYBUDD: YN CYNNWYS IAITH GREF.

 • Hwyl yr Wyl - Gareth a Rhys

  23 December 2019  |  40 mins 13 secs

  Podlediad Nadolig gyda Gareth yr Orangutan a Rhys Gwynfor yn trafod Hansh, Yncl Raymond a reslo.

 • HMS Morris yn Japan... Heledd a Rhys yn trafod

  25 November 2019  |  34 mins 55 secs

  Heledd Watkins a Rhys Gwynfor yn trafod taith ddiweddar HMS Morris i Japan, oedd digwydd bod yn cyd fynd a Chwpan Rygbi'r Byd.

 • Calan Gaeaf Gareth a Rhys

  29 October 2019  |  49 mins 18 secs

  Mae'n wythnos Calan Gaeaf! Dyma Gareth yr Orangutan a Rhys Gwynfor i drafod diwrnod mwya sbwci y flwyddyn!

 • Dreigiau Digartref (Osian a Geraint)

  18 October 2019  |  46 mins 36 secs

  I gyd fynd efo'n ffilm 'Dreigiau Digartref' dyma podcast diweddara HANSH, lle mae Geraint Iwan yn sharad efo Osian Lloyd, a oedd yn chwarae dros Gymru yng Ngwpan Digartrefedd Y Byd.

 • Iawn Jonis?....Y Podlediad

  15 October 2019  |  28 mins 14 secs
  ffraid, gum clinig, iechyd rhyw, sam, sti

  Iawn Jonis? Meddwl bod chi’n gwbod bob dim am iechyd rhyw? Faint o STIs chi’n gallu enwi? Chi’n mynd am check-up yn rheolaidd? Yn y podledid hwn ma’ Ffraid yn sôn wrth Sam am ei anturiaethau diweddar i weld faint ma’ bobl ifanc Cymru yn gwbod am iechyd rhyw. Ma’ nhw’n trafod be i ddisgwyl yn y GUM clinig, pam bod e ddim yn embarrassing i gael check-up ac ar ôl i chi gal eich testio pam fod cael STI ddim yn ddiwedd y byd.
  RHYBUDD - Mae’r podlediad hwn cynnwys iaith gref a thrafodaeth am ryw allai fod yn anaddas i blant.

 • Ffanibowan: Amser 'Na O'r Mislif

  9 September 2019  |  31 mins 9 secs
  ffanibowan, gwyrdd, heledd watkins, mari elin jones, mislif

  Ma’ Ffanibowan yn ôl a’r tro hwn maent am drafod y diafol yn dod am de, cyfnod y blodau a mis baner Siapan. Ma’ Heledd a Mari Elin yn trafod pob peth mislifaidd: Pam mae cymaint o dabŵ o amgylch siarad am y mislif? Beth chi’n neud os chi’n ‘Steddfod heb y cynnyrch cywir? Sut mae bod yn wyrdd yn ystod yr amser ‘na o’r mis? Mae’r ddwy yn rhannu profiadau personol, ffeithiau ysgytwol ac yn trafod y cynnyrch ecogyfeillgar diweddaraf i’r rhai ohonom sydd ddim am niweidio’r blaned.

 • Eistwebfod 2019 gyda Aled ac Adam

  5 August 2019  |  32 mins 56 secs
  adam gilder, aled illtud, eisteddfod digidol, eistwebfod, meme

  Yn (beth sy'n debygol o fod) y podlediad eisteddfod llwyr ddigidol gyntaf erioed, ma’ Aled Illtud ac Adam Gilder yn agor gatiau Eistwebfod 2019. Y rhyngrwyd a’r cyfryngau cymdeithasol fydd eu maes, pafiliwn a’u horielau; a ma’ nhw'n rhoi croeso cynnes Cymreig i’r memes mwyaf dank a chynnwys mwyaf fiery y byd digidol.
  RHYBUDD - Yn cynnwys iaith gref a themâu sydd yn anaddas i blant.

  Is (what's likely to be) the first ever digital eisteddfod podcast, Aled Illtud and Adam Gilder open the gates of Eistwebfod 2019. The internet and social media are their maes, pavilion and galleries; and they’ll be giving a warm Welsh welcome to the dankest memes and the most fiery content in the digital world.